Ljubica Širec u svojoj bivšoj radnoj sobi u Muzeju arheoloških spomenika Istre u Puli; snimljeno 23. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Ljubica Širec u svojoj bivšoj radnoj sobi u Muzeju arheoloških spomenika Istre u Puli; snimljeno 23. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Ljubica Širec u svojoj bivšoj radnoj sobi u Muzeju arheoloških spomenika Istre u Puli; snimljeno 23. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Ljubica Širec u svojoj bivšoj radnoj sobi u Muzeju arheoloških spomenika Istre u Puli; snimljeno 23. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Ljubica Širec kao maturantica; snimljeno u Puli 16. travnja 1963.
Ljubica Širec kao maturantica; snimljeno u Puli 16. travnja 1963.
Ljubica Širec sa suprugom reže svadbenu tortu; snimljeno 1969.
Ljubica Širec sa suprugom reže svadbenu tortu; snimljeno 1969.
Ljubica Širec (u šarenoj haljini) na otvorenju izložbe
Ljubica Širec (u šarenoj haljini) na otvorenju izložbe "Sakralno blago Istre"; snimljeno u Puli 1997.
Ljubica Širec u svojoj bivšoj radnoj sobi u Muzeju arheoloških spomenika Istre u Puli popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 23. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović
Ljubica Širec u svojoj bivšoj radnoj sobi u Muzeju arheoloških spomenika Istre u Puli popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 23. ožujka 2007., snimila Jozefina Dautbegović