Na kavi sa Snježanom Tonković o obližnjem kafeu u Imotskom; snimljeno 14. lipnja 2006., snimila Jozefina Dautbegović
Na kavi sa Snježanom Tonković o obližnjem kafeu u Imotskom; snimljeno 14. lipnja 2006., snimila Jozefina Dautbegović
Na kavi sa Snježanom Tonković o obližnjem kafeu u Imotskom; snimljeno 14. lipnja 2006., snimila Jozefina Dautbegović
Na kavi sa Snježanom Tonković o obližnjem kafeu u Imotskom; snimljeno 14. lipnja 2006., snimila Jozefina Dautbegović
Snježana Tonković popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a, snimljeno 14. lipnja 2006., snimila Jozefina Dautbegović
Snježana Tonković popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a, snimljeno 14. lipnja 2006., snimila Jozefina Dautbegović
Snježana Tonković (lijevo) s prijateljicom naslonjene na stećak; snimljeno travnja 1972. kod Imotskog
Snježana Tonković (lijevo) s prijateljicom naslonjene na stećak; snimljeno travnja 1972. kod Imotskog
Snježana Tonković na arheološkome nalazištu u Prološcu, crkva sv. Mihovila; snimljeno lipnja 1997.
Snježana Tonković na arheološkome nalazištu u Prološcu, crkva sv. Mihovila; snimljeno lipnja 1997.
Snježana Tonković na fotografiji za neku od isprava; snimljeno 1997.
Snježana Tonković na fotografiji za neku od isprava; snimljeno 1997.