Antonija Bauer (supruga Antuna Bauera) u svome domu, u Krajiškoj 23 u Zagrebu, snimljeno 7. lipnja  2002., snimila Jozefina Dautbegović
Antonija Bauer (supruga Antuna Bauera) u svome domu, u Krajiškoj 23 u Zagrebu, snimljeno 7. lipnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Antonija Bauer (supruga Antuna Bauera) u svome domu, u Krajiškoj 23 u Zagrebu, snimljeno 7. lipnja  2002., snimila Jozefina Dautbegović
Antonija Bauer (supruga Antuna Bauera) u svome domu, u Krajiškoj 23 u Zagrebu, snimljeno 7. lipnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Portret Antonije Bauer na zidu u Krajiškoj 23, u Zagrebu;  snimljeno 7. lipnja  2002., snimila Jozefina Dautbegović
Portret Antonije Bauer na zidu u Krajiškoj 23, u Zagrebu; snimljeno 7. lipnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Antonija Bauer u svome stanu u Krajiškoj 23 u Zagrebu; snimljeno 7. lipnja  2002., snimila Jozefina Dautbegović
Antonija Bauer u svome stanu u Krajiškoj 23 u Zagrebu; snimljeno 7. lipnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Jedna od slika starih majstora (desno) s motivom Posljednje večere koju je Antonija Bauer obećala poslije svoje smrti pokloniti Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu; snimljeno 7. lipnja  2002., snimila Jozefina Dautbegović
Jedna od slika starih majstora (desno) s motivom Posljednje večere koju je Antonija Bauer obećala poslije svoje smrti pokloniti Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu; snimljeno 7. lipnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović
Dio umjetnina u vlasništvu Antuna i Antonije Bauer namijenjenih za donaciju Vukovaru; snimljeno 7. lipnja  2002., snimila Jozefina Dautbegović
Dio umjetnina u vlasništvu Antuna i Antonije Bauer namijenjenih za donaciju Vukovaru; snimljeno 7. lipnja 2002., snimila Jozefina Dautbegović