Zagorka Pavlović u svome domu u Novoj Gradiški popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović u svome domu u Novoj Gradiški popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović u svome domu u Novoj Gradiški popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović u svome domu u Novoj Gradiški popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović na vratima svoje kuće u Novoj Gradiški; snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović na vratima svoje kuće u Novoj Gradiški; snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović za radnim stolom u Gradskome muzeju Nova Gradiška; snimljeno lipnja 2000. godine
Zagorka Pavlović za radnim stolom u Gradskome muzeju Nova Gradiška; snimljeno lipnja 2000. godine
Zagorka Pavlović u dvorištu svoje kuće u Novoj Gradiški snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović u dvorištu svoje kuće u Novoj Gradiški snimljeno 10. srpnja 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović u razgovoru za Personalni arhiv 
MDC-a; snimljeno 10. srpnja 2003. snimila Jozefina Dautbegović
Zagorka Pavlović u razgovoru za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 10. srpnja 2003. snimila Jozefina Dautbegović