Josip Balabanić u svoj radnoj sobi popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Josip Balabanić u svoj radnoj sobi popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Josip Balabanić u svoj radnoj sobi popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Josip Balabanić u svoj radnoj sobi popunjava upitnik za Personalni arhiv MDC-a; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Josip Balabanić snimljen 1980., (na dan kada je doktorirao)
Josip Balabanić snimljen 1980., (na dan kada je doktorirao)
Josip Balabanić u malo opuštenijoj pozi priča o izložbi koju upravo priprema u suradnji s HAZU; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Josip Balabanić u malo opuštenijoj pozi priča o izložbi koju upravo priprema u suradnji s HAZU; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Josip Balabanić izlaže referat na simpoziju u Dubrovniku, u organizaciji Matice hrvatske; snimljeno ljeta 2000.
Josip Balabanić izlaže referat na simpoziju u Dubrovniku, u organizaciji Matice hrvatske; snimljeno ljeta 2000.
Josip Balabanić na ulaznim vratima svoje radne sobe u HPM-u; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović
Josip Balabanić na ulaznim vratima svoje radne sobe u HPM-u; snimljeno 30. rujna 2003., snimila Jozefina Dautbegović