Romana Menalo;snimljeno u Dubrovniku, 16.12.2016., snimila Iva Validžija
Romana Menalo;snimljeno u Dubrovniku, 16.12.2016., snimila Iva Validžija
Romana Menalo;snimljeno u Dubrovniku, 16.12.2016., snimila Iva Validžija
Romana Menalo;snimljeno u Dubrovniku, 16.12.2016., snimila Iva Validžija
Otvorenje izložbe Arheološka baština Župe dubrovačke, srpanj, 2007.g.
Otvorenje izložbe Arheološka baština Župe dubrovačke, srpanj, 2007.g.
Arheološki lokalitet Cavtat Rat (antički lokalitet). Romana Menalo nagleda iskopavanja.
Arheološki lokalitet Cavtat Rat (antički lokalitet). Romana Menalo nagleda iskopavanja.
Arheološki lokalitet Cavtat Rat (antički lokalitet). Romana Menalo nagleda iskopavanja.
Arheološki lokalitet Cavtat Rat (antički lokalitet). Romana Menalo nagleda iskopavanja.
Arheološki lokalitet Cavtat Rat (antički lokalitet). Romana Menalo nagleda iskopavanja.
Arheološki lokalitet Cavtat Rat (antički lokalitet). Romana Menalo nagleda iskopavanja.