Prijatelji s Monte Zara: s lijeva – Franko, Ruđero, Adriana, Kristina Mihovilić, Ana, iznad – Dragica i sestra Lili
Prijatelji s Monte Zara: s lijeva – Franko, Ruđero, Adriana, Kristina Mihovilić, Ana, iznad – Dragica i sestra Lili
Prijatelji s Monte Zara: s lijeva – Franko, Ruđero, Adriana, Kristina Mihovilić, Ana, iznad – Dragica i sestra Lili
Prijatelji s Monte Zara: s lijeva – Franko, Ruđero, Adriana, Kristina Mihovilić, Ana, iznad – Dragica i sestra Lili
Arheološko iskopavanje, Mokodonja 1999.
Arheološko iskopavanje, Mokodonja 1999.
Mali Brijun, tvrđava sv. Nikola 1999.: Fina Juroš Monfardin i Kristina Mihovilić
Mali Brijun, tvrđava sv. Nikola 1999.: Fina Juroš Monfardin i Kristina Mihovilić
Betiga, sv. Andrija 1976.: Galliano Zanco i Kristina Mihovilić
Betiga, sv. Andrija 1976.: Galliano Zanco i Kristina Mihovilić