JASENOVAC
SPOMEN PODRUCJE JASENOVAC

Stranice u knjizi - 93 94 95

SPOMEN PODRUCJE JASENOVAC
MEMORIJALNI MUZEJ
44324 Jasenovac
Tel.: 044/672-033
Vrsta muzeja: komemorativni
Osnovan: 1968.Kategorija muzejske grade: B
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj inventirane grade: 4088
Broj neinventirane grade: 2000
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Mikrosnimljena arhivska grada: ne
Podrucna zbirka:
STARA GRADIŠKA, stalna muzejska izložba o logoru Stara Gradiška
U sklopu Spomen podrucja bili su prezentirani autenticni prostori koncentracijskog logora te spomenik jasenovackim žrtvama, rad arhitekta Bogdana Bogdanovica. Lokaliteti bivšeg logora na otvorenom bili su uredeni kao spomen-groblja, obilježeni spomen-plocama i spomenicima.
Muzejski je postav bio u zasebnoj muzejskoj zgradi. U fundusu su cuvane zbirke originalnih predmeta koji su pripadali logorašima ili su se upotrebljavali u logoru, te originalnih dokumenata, fotografija i sjecanja. Muzej je imao bogatu arhivu i dokumentaciju (hemeroteka, fototeka, dijateka, video i filmoteka, fonoteka), kao i biblioteku sa 2500 naslova. Stalni postav, dopunjen fotokopijama dokumenata i fotografija, davao je pregled povijesti od 1941. te prikazivao logor Jasenovac i njegovo funkcioniranje u tom vremenu. U postavu je bila velika skulptura "Žrtvama fašizma u Jasenovcu" rad D. Džamonje te grafike I. Delalea. Obilazak izložbe pocinjao je projekcijom filma Đ. Kastratovica "Evandelje zla".
Jasenovac je bio u okupiranom podrucju RH od listopada 1991. do svibnja 1995., nedostupan muzejskim djelatnicima i službi zaštite spomenika.


ZAŠTITA:
Izvješce ravnatelja Muzeja Jovana Mirkovica o stanju Spomen podrucja i Muzeja, neposredno prije i poslije okupacije Jasenovca, predano je Ministarstvu prosvjete, kulture i športa potkraj 1991. godine. U njemu stoji da je, prema uputama iz MDC -a i rješenjem Republickog zavoda za zaštitu spomenika (danas: Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine), memorijalni muzej prema muzejskoj gradi kategoriziran kao "B" kategorija i obilježen znacima po Haaškoj konvenciji. Stalni postav je demontiran, a muzejska grada spremljena u metalne ormare i metalne kontejnere pripremljena za evakuaciju.
Mikrosnimanje inventarnih knjiga dovršeno je u rujnu 1991. u Arhivu Hrvatske, Zagreb. (Jedna kopija je pohranjena u arhivi MDC-a.)
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* Prema izvješcu tadašnjeg direktora J. Mirkovica, tijekom ratnih operacija u rujnu 1991. na podrucju oko Novske, zbog snažnih detonacija izazvanih djelovanjem teške artiljerije i ratnog zrakoplovstva, na objektu Memorijalnog muzeja popucala su sva stakla (površine 200 cetvornih metara).
*Prema informaciji RTV Beograd od 7. veljace 1992., u emisiji koju je vodio A. Ilic, na konferenciji za tisak posvecenoj zaštiti spomenika kulture (u kojoj su sudjelovali g.Lukijan, g. Jovan Pavlovic, Nikola Kusovac, kustos Narodnog muzeja Beograd), receno je da je dio muzejske grade prenesen iz Jasenovca u B i H (u Bosansku Dubicu i dalje u Banja Luku).
* Prema izvješcu Promatracke misije EZ-a od 8. veljace 1992. godine, opljackano je mnogo dokumenata i muzejskih predmeta i to je mjesto ocito bilo oskvrnuto (Izvješce je objavljeno u IM, broj 24, 1/4,1993. strana 48).
* Prema izvješcu Promatracke misije EZ-a, koja je otpocela s ocevidom stanja spomenika kulture i muzeja na okupiranom podrucju RH tijekom svibnja 1994.godine, Muzej je potpuno prazan i nema informacija o fondu. Okoliš, kao i spomenik B. Bogdanovica, nije oštecen.
Nakon oslobodenja u svibnju 1995. potvrdene su informacije o stanju Spomen podrucja i Muzeja.
* Prema izvješcu Ž. Laszla, konzervatora savjetnika iz MDC-a, koji je s Državnom upravom za zaštitu kulturne i prirodne baštine 17. svibnja 1995. pregledao crkve i muzeje u oslobodenim podrucjima zapadne Slavonije te Jasenovcu i Staroj Gradiški, ništa od fundusa ne nalazi se u zgradi Muzeja, koja je kao i prirodni okoliš devastirana (Izvješce u dokumentaciji MDC-a).


ŠTETE NA ZGRADI:
Na zgradi Muzeja razbijena su sva stakla, ošteceni prozorski okviri, elektricne instalacije su potpuno uništene, uticnice i prekidaci su išcupani iz zidova i otudeni, kao i radijatori i sva tehnicka oprema.
Izložbeni i radni prostori takoder su devastirani, zapušteni i prljavi kao i prirodni okoliš i spomen groblja.


ŠTETE NA GRAĐI:
Prema informaciji tadašnjeg ravnatelja J. Mirkovica iz 1991. godine, u Muzeju je bilo 6088 komada inventirane i neinventirane grade, 1878 brojeva dokumentacije i približno 2500 naslova u biblioteci, ukljucujuci i gradu zbirke u Staroj Gradiški.
Sva grada i dokumentacija te bibliotecni fond, nestali su. Spomenik B. Bogdanovica lakše je oštecen.
* ažurirano 10/1999.
Intervju s nekadašnjim kustosom objavljenim u Globusu (br. 457. od 10.9.1999.) i fotografije snimljene u njegovom stanu - na kojima se vide muzejski sanduci s gradom i dokumentacijom - bez sumnje potvrduju da je veliki dio nestale muzejske grade situiran u Republici Srpskoj.
Popis ratne štete na muzejskoj gradi je u tijeku. Prema podacima za Registar hrvatskih muzeja i galerija, dostavljanima iz jasenovackog muzeja za 1991. godinu, te podacima dostavljenima od ravnatelja J. Mirkovica u listopadu 1991., u Muzeju su bile slijedece zbirke s brojem grade: dokumenata - 2470; predmeta - 2174; fotografija - 989; sjecanja - 455; što ukupno iznosi 6088 primjeraka grade.
Dokumentacija je sadržavala: hemeroteku - 732; fototeku - 989; diateku - 85; videoteku - 10; filmoteku - 12; fonoteku - 50; što ukupno iznosi - 1878 brojeva.
* Prema kopijama mikrofilmiranih inventarnih knjiga utvrdeno je da su knjige prije
rata neuredno vodene, te da vecina grade i dokumentacije nije bila inventirana.
Utvrdeno je da su se vodili popisi grade u tekama, ali one su nestale iz Muzeja zajedno
s gradom i originalnim inventarnim knjigama.
* Popis šteta je napravljen samo temeljem podataka iz mikrofilmiranih inventarnih knjiga, a priložena fotodokumentacija kopirana je iz mnogobrojnih prijeratnih publikacija i knjiga o Spomen - podrucju.


POVRAT GRAĐE: Posredovanjem Ministarstva kulture RH i Povjerenstva za povrat kulturnih dobara, iz BiH odnosno Republike srpske krajine, a posredovanjem Muzeja holokausta iz Washingtona, u studenom 2001. Memorijalnom muzeju Spomen podrucja Jasenovac vracen je 6. 531 otudeni predmet (od ukupno 14. 237 nestalih i opljackanih predmeta)

Detalji o oštećenim zbirkama


OBNOVA ZGRADE:
U tijeku je obnova muzejske zgrade, koju financira Ministarstvo kulture RH.
Za obnovu muzejske djelatnosti potrebno je izraditi arhitektonsku podlogu za prostore muzejskog postava (uz izmjenu postojecih vrata), fotografirati obje prostorije Muzeja, skinuti vlagom oštecene fotografije i restaurirati ih.
Istovremeno je potrebno izraditi prijedlog preliminarne muzeološke koncepcije stalnog postava Memorijalnog muzeja kao i rekonstrukciju prijeratnog postava na osnovu postojeceg scenarija i mikrosnimljenih inventarnih knjiga.
*2005. – Spomen podrucje Jasenovac i zgrada Memorijalnog muzeja kompletno su obnovljeni. U tijeku je realizacija novog stalnog postava.Spomen-podrucje Jasenovac,
Devastirane muzejske prostorije, zateceno stanje u svibnju 1995.
(snimio Želimir Laszlo)


Spomen-podrucje Jasenovac,
Devastirane muzejske prostorije, zateceno stanje u svibnju 1995.
(snimio Želimir Laszlo)


Spomen-podrucje Jasenovac,
Devastirane muzejske prostorije, zateceno stanje u svibnju 1995.
(snimio Želimir Laszlo)


Spomen-podrucje Jasenovac,
Devastirane muzejske prostorije, zateceno stanje u svibnju 1995.
(snimio Želimir Laszlo)